Denmark

GARANTI

Det originale EPOS Group A/S eller EPOS Group A/S distribueret produkt (f.eks. EPOS), som du har købt, er dækket en garanti på 24 måneder. For nogle produkter gælder der en anden garantiperiode. Se den separate udvidede garantitable for information om din garantis nøjagtige varighed. Den begrænsede garanti gælder kun for produkter, som hører til det aktuelle EPOS-salgsprogram på tidspunktet for købet. Garantiperioden begynder på købsdatoen for helt nye, ubrugte produkter for den første slutbruger. Opbevar din salgskvittering (eller dit garanticertifikat) som dokumentation for købet. Medmindre du indsender dokumentationen for købet, som verificeres af din lokale EPOS Group A/S-servicepartner, er du forpligtet til at betale for alle reparationer, som udføres. Dokumentationen af købet skal angive salgsdatoen og produktets navn.

Hvis det i løbet af garantiperioden konstateres, at produktet er defekt (på datoen for det oprindelige køb) på grund af ukorrekte materialer eller håndværk, udskifter EPOS Group A/S eller deres servicepartnere produktet.

EPOS Group A/S eller deres servicepartnere kan udskifte defekte produkter med nye eller renoverede produkter. Alle udskiftede produkter bliver EPOS Group A/S eller deres servicepartneres ejendom.

FØLGENDE TILFÆLDE DÆKKES IKKE AF DEN OVENNÆVNTE GARANTI:

  • mindre fejl eller afvigelser i et produkts kvalitet, som ikke påvirker produktets værdi eller egnethed til dets tiltænkte formål
  • tilbehør, der følger med produktet
  • genopladelige og engangsbatterier (disse produkter har en kortere levetid, hvis længde også afhænger af, hvor tit de bruges)
  • fejl, der skyldes ukorrekt brug (f.eks. driftsfejl, mekanisk skade, ukorrekt driftsspænding). Korrekt brug i henhold til denne garanti er defineret som brug af produktet under de betingelser, der er anført i brugsanvisningen.
  • fejl på grund af slid
  • enhver ændring af EPOS Group A/S-produkter, der er udført af dig eller tredjepart, medmindre EPOS Group A/S forinden har givet skriftligt samtykke til indholdet og omfanget af ændringen
  • fejl på grund af force majeure
  • fejl, som køberen allerede kendte til på købstidspunktet

Alle garantikrav bortfalder, hvis produktet ændres af uautoriserede personer eller værksteder. Derudover bortfalder denne garanti, hvis identifikationsmærkater, serienumre eller sikkerhedsmærkater på produktet eller dets dele fjernes eller ændres. Garantikrav kan fuldbyrdes i alle lande i verden, hvor det pågældende lands lovmæssige rettigheder ikke er i uoverensstemmelse med vores garantibestemmelser. Der accepteres ikke garantikrav eller krav ud over rettighederne, der er anført i disse vilkår og betingelser.

Kunder kan have ret til lovmæssige rettigheder i deres eget land, som ikke er begrænset af disse garantivilkår og -betingelser, da garantien reguleres af lovene i det land, hvor EPOS-produktet blev købt af kunden. Bestemmelserne i FN-konventionen om internationalt salg af varer gælder ikke for denne serviceydelse.

Hvis du ønsker at indsende et krav under garantien, bedes du kontakte din lokale servicepartner for detaljerede tilbagesendelsesanvisninger.